Til hovedsiden
 
Presentasjon

garman.no ”opplevelser hele året” skal åpne dørene og ønske funksjonshemmede velkommen inn til det friluftslivet og den idretten vi andre tar som en selvfølgelighet.

Målgruppen er døve / fysisk funksjonshemmede / psykisk funksjonshemmede.

Det er mye midler og innspill i dagens Stortingsmeldinger, og politikerne har rimelige ambisjoner om å følge opp. Grønn resept er også bidragsyter for å bygge ut et tilbud. 

Tradisjon i Norge for idrettbevegelse og friluftsliv er basert på stor andel frivillighet. Nå en både liten brukergruppe og svært ressurskrevende skal integreres trengs desto større innsats for motivering. Her må det spilles sammen med de klubber og lag som allerede er godt fungerende i de forskjellige grener av friluftsliv og innen idretten. 

garman.no ”opplevelser hele året” skal produsere løsninger. Hver pakke blir et lite prosjekt. Praktiske løsninger skal prøves ut, og trekke unge friske idrettsutøvere til å dra på tur sammen med funksjonshemmede.  

garman.no ”opplevelser hele året” skal produsere komplette aktiviteter som kan kjøpes av kommuner, fylkeskommuner, sykehus og rehabiliterings- senterne.  

Arbeidskraft til gjennomføring vil være en ideell kombinasjon av fagpersonell tilsluttet garman.no ”opplevelser hele året” og motiverte unge idrettsutøvere fra den aktuelle gren.

Forretningsidé
Ønsker å invitere til et fritidstilbud for funksjonshemmede hvor alle kan delta. Finner idretter og terreng som alle kan ta seg fram på. Turer hvor deltakerne selv kan komme med ideer og innspill til hvilke utfordringer som ønskes.

Som eksempler nevnes:
Natursti i åpent terreng. Padling på flatt vann, eller kanskje i en elv.
Orientering, og overnatting i naturen. Varmtvannsbassenget og følelsen av vektløshet. Hyttetur ved sjøen med kano eller seilbrett. Vintertid på kjelke eller slede. Alpint, langrenn, sittski og hundespann. Spenning med motorsport.  Speedway, Cross, trial eller en firehjuling Reiser til stevner og bli kjent med de aktive. Tandemsykling med mer.

Forundersøkelser
Nå i startfasen brukes tiden til tilpasning av aktuelle kurs.
Kurs gjennomføres og evalueres i forhold til mestringsopplevelse, økt fysisk aktivitet, tilpasningsbehov og nytteverdi.

- Hver modul evalueres fortløpende av deltaker, kursholder og prosjektleder.
- Kursinnhold justeres fortløpende iht. tilbakemelding fra evaluering.
- Alle samarbeidspartnere holdes oppdatert ved rapport fra evalueringen.
- Brukere av begge kjønn vil få lik adgang og anledning til å delta.

Nytteverdi og resultat formidles videre for bruk hos idrettsledere, tillitsvalgte i lagene, særforbund ved overtakelse av totalansvar for funksjonshemmede, legesenter, rehabiliteringssenter og fritidsetaten i kommunene.

Markedet
I Kristiansand er det nå et sterkt miljø og høyt kompetansenivå på område Idrettsledelse for funksjonshemmede.

Prosjektet ønsker å ta vare på dette miljøet ved å arrangere kurs for funksjonshemmede.

Tilpassning og gjennomføring av eksisterende kurs innen idrett vil være hovedoppgaven.

Prosjektet ønsker å involvere og motivere på en slik måte at dette blir et varig tilbud til funksjonshemmede.

Bygge opp et kompetansesenter hvor lag og foreninger kan få tips og ideer ved oppstart og gjennomføring av integreringsprosessen.

Formidling gjøres gjennom kontaktnettet til NFI, Sær forbundenes integreringsutvalg, ISF lokalt, integreringskonsulenten, legesenter, spesialskoler og helsesportslag.

Samarbeidspartnere
Markedsføring vil foregå med presentasjon direkte til personer som sitter med aktivitetsansvar for kundegruppene som:

Utekontakten  Kommunen  Barnevernet  Familie  Venner  Idrettsledere  Idrettslag  Idrettsforbundene  Bedriftene i nærmiljøet  Trafikkopplæring Trygg Trafikk  Skolene  Politi  Stiftelser  Bydelshusene  Innvandrerkontoret  Sosialetaten mm

Kompetanse
- Høy kompetanse Stort nettverk Stor frihet for kundetilpasning Få begrensninger

- God kjennskap til mulige subsidier for kunden som vil sørge for lavere egenandeler

- Rekreasjon, pris, design og service er i dette produktet lett målbart i forhold til opplevelser.

- Utstyr og verksted for ombygging og personlige tilpasninger. Mulig å sikre firmaet patentene ved kontraktskriving.

Utdannelse/Yrkeserfaring
Idrettsleder for funksjonshemmede. Mekaniker.

Hobby:
Idrett generelt. Erfaring fra alpint, langrenn, snowboard, orientering, padling, seilbrett, barneidrett, vannski, svømming, motorsport, natursti, rappellering og noe sykling med tandem. IF ambassadør og databruker.

Erfaring fra klubbdrift:
Medlem av skiklubben Fagen 32 fra 1959. Leder under anleggsperioden (7 år)
Medlem i NMK Kristiansand fra 1990. Leder under søknadsprosessen og ved anleggsoppstart. (7 år)

Organisering
For bruker vil enkelte idretter ikke være ideell for å oppnå mestring. Vi opplever at ved et samarbeid vil mulighetene for tilpasning bli langt bedre. Mye arbeid legges ned i den første kontakt skapende fasen og vi tror på større mulighet for å lykkes nå tilbudet integreres via flere idretter.

Bemanning
Avgangselever ved studiet ”Idrettsledelse for funksjonshemmede ved Høyskolen i Agder” engasjeres på timebasis. Kompetanse hentes også i samarbeid med NFI og de øvrige særforbund. Konkrete avtaler med Roforbundet, Motorsportsforbundet og Fritidsetaten i Kristiansand kommune er påbegynt.

Lokalisering
Agder fylkene med hovedvekt i Kristiansand

 

 

 

tilbake til startsiden

blimed !!  
Ring: 911 01 963  eller send mail til: 
tom@garman.no


 


Linker