Til hovedsiden

Aldersgrense

Fra 5 år og oppover
( yngre må i alle fall ha med ledsager )

Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12 år. 
Bestemmelser om barneidrett med utfyllende kommentarer. 
Revidert pr. 1. april 2000. 
Les mer....

Dette gjelder de fleste grener innen idretten. 
Motorsport er en av de siste idrettene som kom med. 
I januar 2001 ble det åpnet for 5 åringer å kjøre motorsykkel 
på lukkede baner. 
Dette er svært godt mottatt. 
Norges Motorsportsforbund startet arbeide med 
å trygge forholdene for de minste. 
Det måtte til ett nytt sett med regler, 
både i forhold til lisens og krav til klubbene. 

Når det gjelder forsikring er alle barn er med i ordningen

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet 
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er forsikret.

 

Link: Til barneidretten….   i Norges Idrettsforbund

 

 

tilbake til startsiden

blimed !!  
Ring: 911 01 963  eller send mail til: 
tom@garman.no


 


Linker